Tilbehör axlar

BevoGuard
Genom ROR BevoGuard får åkaren möjlighet att reducera bilens driftskostnader avseende bränsleförbrukning och däckslitage.Systemet övervakar och korrigerar automatiskt däcktrycket i alla ekipagets hjul under färd. Systemet ger stora besparingar på däckslitage och bränsleförbrukning, likaså bör de flesta driftsstopp på grund av punktering undvikas. Systemet övervakar och justerar automatiskt däcktrycket i samtlig tillkopplade däck. Axelröret verkar som lufttank, denna tillsammans med ”Step-up” pumpen ser till att det inställda lufttrycket i däcken är konstant. En varningslampa indikerar vid för stort tryckfall. Systemet har backventiler i alla led.

Traction Air CTI
Traction Air är Bevolas nya CTI system från TRT i Nya Zealand. TRT har utvecklat CTI system i mer än 20 år och presentera nu framtidens CTI system för den Nordiska marknaden tillsammans med Bevola. Traction Air är en helt nyutvecklad produkt där erfarenheterna från tidigare produkter förbättrats på samtliga områden såsom förenklad montering, helt oberoende av data information från fordonet. Hastigheten övervakas av GPS funktion som styr förvalda däckstryck. Ny kontroll enhet, ECU, med touch skärm är enkel att sköta. Kvalitet säkrad tryckenhet, PC, med kompakta inbyggnads mått är drivenheten i systemet. Designad för Nordiskt klimat och Bevola ROR axlar av typen LM. Traction Air är ett helt öppet system och har manuella kranar vid varje luft anslutning position om nödsituation uppstår samt för att undvika tryckfall i däcken vid längre driftsuppehåll.

BevoKomp
Bevolas lättaste mekaniska upphängnings alternativ, fjädern är i komposit material och väger endast 11 kg. Är anpassad för 10 axel tryck. Passar tillsammans med BevoSMT axel infästning.

BevoAxls
BevoAxls är en axel lyft integrerad i stötdämparen, den integrerade axellyften passar till både lastbilar och släpvagnar där det råder platsbrist som gör det besvärligt att montera standard varianter av axel lyftar.

BevoLift
Bevolas standard axel lyft program för luftfjädring finns för 2 olika varianter, dubbel sidomonterad alternativt mittmonterad position. Det finns också axellyft för mekanisk fjädring.