facebook no-scripts
Marknadens mest ekonomiska axlar

MARKNADENS MEST EKONOMISKA AXLAR

BevoNac™ är BEVOLAs nordiska axelkoncept som bygger på den kunskap vi skaffat oss genom mer än 30 år i branchen kombinerat med vårt fokus på att optimera totalekonomin, klimatet och kvalitén.

BevoNac™ är baserat på de mest ultimata kvalitetskomponenterna på världsmarknaden,
det integrerade axelkonceptet (ROR) utvecklat av Meritors ingenjörer, producerat vid Assali Stefen och värde optimerat i Bevolas CAAC plattform (Computerized Axle Adjustment Concept).

BevoNac™ konceptet är en mix av axlar och understödjande komponenter för en optimal lösning. BevoNac™ är till för alla branscher och alla segment inom transporter, allt från styckegods, tank, skog, maskin och speciallösningar.Axlar


FAKTA

Bränslebesparing (5-6%)
Besparing på däckslitage (up till 5%)
Besparing på reparationer
Mindre CO2 utsläpp
Mindre vägslitage
Ökad körkomfort
KONTAKTA vår försäljningsavdelning för ytterligare information om BevoNac™ konceptet och våra olika axeltyper och tillvalsmöjligheter på tel. 0470 75 27 50 eller order@bevola.se.