facebook no-scripts
Lastsäkring, ADR-utrustning och skyltar

BEVOLA ERBJUDER ETT BRETT SORTIMENT AV LASTSÄKRING, ADR-UTRUSTNING OCH SKYLTAR.

Enligt Föreskrifter om landtransport av farligt gods ska alla som hanterar farligt gods ha nödvändig kompetens och ha nödvändig utrustning. I BEVOLAs produktsortiment hittar du allt från personlig skyddsutrustning till det material du behöver för att utrusta fordonet med.

LASTSÄKRING

Lasten ska säkras så att den inte kan förskjutas eller falla av under transport. Den måste också säkras genom låsning, stängning, surrning eller genom en kombination av dessa metoder.

ADR-UTRUSTNING

BEVOLA har ett av marknadens mest kompletta sortiment av produkter för transport av farligt gods såsom personlig skyddsutrustning, ADR - väska, varningsdekaler, alla typer av ADR-skyltar, reflexskyltar, ADR-ljus, brandsläckare, lastskydd.

REFLEXER OCH SKYLTAR

Kom ihåg att märka lastbilen med rätt skyltning. Till exempel. vid skyltning baktill varierar ofta praxis och det är viktigt att kontrollera att man är uppdaterad med regelverket.


KONTAKTA
 oss på 0470 75 27 50 eller order@bevola.se. Vi står redo att hjälpa dig hitta den bästa lösningen för just dina behov.