BEVOLA lyser upp i mörkret

07.10.2020
BEVOLA lyser upp i mörkret

BEVOLA lyser upp i mörkret

BEVOLA har utökat sitt belysningsprogram ännu en gång. Nu med lampor och elektriska komponenter från NORDLYS, ett helt nytt varumärke och koncept, som har skapats och utvecklats av BEVOLA.


NORLDYS

Redan 2019 började arbetet med att utveckla NORDLYS, och sedan dess har hårt arbete gjorts för att få NORDLYS upp å gå på benen. Alla produkter är noga utvalda - det var viktigt att de stod ut, vara nya och naturligtvis i hög kvalitet till ett acceptabelt pris.

NORDLYS innehåller för närvarande 12 produktgrupper med totalt ca: 65 produkter som kontinuerligt utökas. Målet är att ha mer än 2000 artikelnummer inom 2-3 år.

NORDLYS är för alla. Läs mer på www.nordlys.eu


BEVOLA säljer NORDLYS

Alla NORDLYS produkterna hittar du också här.



Arbjedslygter                    Fjernlygter                    Sidemarkering

             Arbetslampor                                              Fjärrljus                                             Sidomarkeringsljus 

Forlygter                     Baglygter                    Baklygter

               Plogljus                                                        Backljus                                                      Bakljus

Blitzlygter                      Nummepladelygter                    Gaffeltrucklys

               Blixtljus                                            Nummerplåtsbelysning                                   Gaffeltruck

Reflekser                      Interiør                     Diverse elkomponenter

              Reflexer                                                      Interiörlampa                                         Elkomponenter

« Back to news overview