facebook no-scripts
BEVOLA lyser upp i mörkret

BEVOLA LYSER UPP I MÖRKRET

BEVOLA har utökat sitt belysningsprogram ännu en gång. Nu med lampor och elektriska komponenter från NORDLYS, ett helt nytt varumärke och koncept, som har skapats och utvecklats av BEVOLA.


NORLDYS
Redan 2019 började arbetet med att utveckla NORDLYS, och sedan dess har hårt arbete gjorts för att få NORDLYS upp å gå på benen. Alla produkter är noga utvalda - det var viktigt att de stod ut, vara nya och naturligtvis i hög kvalitet till ett acceptabelt pris.

NORDLYS innehåller för närvarande 12 produktgrupper med totalt ca: 65 produkter som kontinuerligt utökas. Målet är att ha mer än 2000 artikelnummer inom 2-3 år.

NORDLYS är för alla.


BEVOLA SÄLJER NORDLYS

Alla NORDLYS produkterna hittar du också här.

Arbjedslygter Fjernlygter Sidemarkering
Arbetslampor Fjärrljus Sidomarkeringsljus
Forlygter Baglygter Baklygter
Plogljus Backljus Bakljus
Blitzlygter Nummepladelygter Gaffeltrucklys
Blixtljus Nummerplåtsbelysning Gaffeltruck
Reflekser Interiør Diverse elkomponenter
Reflexer Interiörlampa Elkomponenter