facebook no-scripts
Axlar på lager
03-11-2021 #BEVOLA #AXLAR

MARKNADENS MEST EKONOMISKA AXLAR

BevoNac™ är BEVOLAs nordiska axelkoncept som bygger på den kunskap vi skaffat genom mer än 30 är i branchen kombinerat med vårt fokus på att optimera totalekonomin, klimatet och kvalitén.


BevoNac™ är baserat på de mest ultimata kvalitetskomponenterna på världmarknaden, det integrerade axelkonceptet (ROR) utvecklat av Meritors ingenjörer, producerat vid Assali Stefen och värde optimerat i BEVOLAs CAAC plattform (Computerized Axle Adjustment Concept).

BevoNac™ konceptet är en mix av axlar oxh understödjande komponenter för en optimal lösning. BevoNac™ är till för alla branscher och alla segment inom transporter, allt från styckegods, tank, skog, maskin och speciallösningar.

FAKTA

  • Bränslebesparing (5-6%)
  • Besparing på däckslitage (up till 5%)
  • Besparing på reparationer
  • Mindre Co2 utsläpp
  • Mindre vägslitage
  • Ökad körkomfort

KONTAKTA vår försäjlningsavdeling för ytterligare information om BevoNac™ konceptet och våra olika axeltyper och tillvalsmöjligheter. Kontakta oss på 0470 75 27 50 eller order@bevola.se