Retur av varor

Standardvaror kan efter skriftligt avtal returneras upp till 30 dagar efter leveransdatum.
A/S BEVOLA är inte förpliktigade till att ta varor i retur som har utgått ur sortimentet eller har ersatts av en annan vara.
A/S BEVOLA tar inte tillbaka special- och beställningsvaror.
Retur av varor sker på köparens bekostnad och ansvar.
A/S BEVOLA debiterar returavgift på 20%, min. 250 kr vid retur av varor.

Kopia av följesedel/faktura skall biläggas då varan returneras till BEVOLA.

Download retursedel...