Reklamationsblanket

Vid reklamation skall reklamationsblankett fyllas i. Blanketten kan fyllas i här på sidan och sedan skickas via e-post eller via vanlig post. Alla fält skall fyllas i. Reklamationer som inkommer utan dokumentation godkänns/hanteras ej.

Hämta reklamationsblanketten här