Reklamationsblanket

Vid reklamation skall reklamationsblankett fyllas i. Blanketten kan fyllas i här på sidan och sedan skickas via e-post eller via vanlig post. Alla fält skall fyllas i. Reklamationer som inkommer utan dokumentation godkänns/hanteras ej.

Hämta reklamationsblanketten här

Vid reklamation av axlar eller bromskomponenter var god ladda ner denna reklamationsblankett och bifoga eller sänd in till oss på warranty@bevola.se

Hämta reklamationsblanetten här