facebook no-scripts

NL92

För leveranser av maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige samt inom respektive land.

Utgivet 1992 av huvudorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden Keskusliitto - Metallindustriens Centralförbund r.y., Finland, Teknologibedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier, Sverige.

NL92, ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR