Assali Stefen

Assali Stefen, som är ett italienskt företag, är världsberömt för sin design,
produktion och distribution av axlar samt upphängningar för släpvagnar,
påhängsvagnar och andra speciella användningsområden.

Under 2011 utökade de utbudet med ROR-standardaxlar och upphängningar
och sedan dess har de utvecklat nya lösningar som tillgodoser de växlande
behoven på transportmarknaden. De är idag kända för sin höga flexibilitet
och produktanpassning.

Många av dessa axlar finns här hos oss på BEVOLA.

Assali Stefen