Go to Homepage

Vis menu
Top billede
Startsida » Press » Artiklar » Stärk din konkurrenskraft

Stärk din konkurrenskraft

Stärk din konkurrenskraft - och få tillväxt på bottenlinjen

Tanja H. Dyring - Marknadskoordinator

"Det handlar ju om att växa - nu, och i framtiden. Det handlar inte om att kopiera andras uppfinningsrikedomar och framgångar. Vi skall inte följa med - utan komma först," säger Tanja H. Dyring, marknadskoordinator hos Bevola.

Bevola har marknadens bredaste produktplattform för påbyggnad av lastbilar, släp och trailers. Vidare erbjuder Bevola lösningar till industri, bygg och anläggning, samt den offentliga sektorn. Dessutom har Bevola ett CSR-koncept, som innehåller parametrar som täcker hela bredden av CSR-aktiviteterna i en hållbar verksamhet.

CSR och hållbarhet - Bullshit eller en sund verksamhet ?

CSR (Corporate Social Responsibility) är verksamhetens sociala ansvar. "Det handlar om att verksamheterna inte får någon framgång om samhället inte utvecklas positivt. Samtidigt har ett samhälle användning för framgångsrika verksamheter för att säkra tillväxt och utveckling. Med andra ord handlar CSR om att vi lyfter gemensamt till förmån för alla." säger Bevolas marknadskoordinator.

"Hållbarhet skapar resultat! Verksamheter som investerar både tid och pengar i strategier för att klara sig på en konkurrenskraftig marknad - som i ökad grad är formad av klimatändringar, resursbrist, lagstiftande osäkerhet och ekonomisk ostabilitet - är de verksamheter som upplever en ökad tillväxt." säger Tanja H. Dyring.

CSR-arbetet har en positiv effekt på verksamheten - såväl internt som externt, påpekar hon. "När verksamheten blir bättre och mer ansvarsfull, så blir medarbetarna också det," understryker hon. CSR är även en bra affär. "Vi har fått ut mycket positivt av det. Vi har via CSR-aktiviteter ökat konkurrens- och intjäningsförmågan, och vi använder CSR som ett sälj- och marknadsföringsverktyg. Vi kan med gott samvete vara stolta över att ha en bra verksamhet igång och samtidigt göra något bra för klimatet och miljön - och också för det sociala engagemanget," säger marknadskoordinatorn.

"Det är faktiskt tal om en tredubblad bottenlinje, som är ett uttryck för förhållandet mellan det, som är ekonomiskt lönsamt, socialt ansvarigt och miljömässigt säkert. Så den "tredubbade bottenlinjen" understryker ju att CSR inte bara handlar om "image". Ansvarigheten är förutsättningen för själva verksamhetsdriften, och ansvarigheten ger också "licens to operate", säger Tanja.

Och Bevola tar ansvar genom att utveckla hållbara produkter och tjänster med utgångspunkt från det etiska, sociala och det miljömässiga. "För Bevola är hållbarhet inte en fråga om ord, utan om handling" berättar Tanja. Säkert är, att hållbara verksamheter har de bästa förutsättningarna för att komma helskinnade genom kristider, därför är det viktigt att hållbarheten är fast förankrad i hela verksamheten och inte bara är fina ord på hemsidan," berättar marknadskoordinatorn och tillägger: "En kris skall inte ses som ett hinder, utan som en anledning till värdeskapande."

Strategisk tankegång

"Våra tankar och idéer blir till strategier och dessa är grunden för våra koncept, som sedan ökar kundernas omsättning." berättar Tanja H. Dyring.

Bevola har - ut från verksamhetsplanen Purple+ - skapat 4 överordnade koncept. Genom dessa koncept erbjuder Bevola en nyskapande samarbetsform, som målinriktat fokuserar på att skapa hållbar förrättningsgång och handelsvillkor, som resulterar i en lönsam och sund verksamhet. 

Purple+ är Bevolas verksamhetsplan och Bevolas koncept understödjer planen och hela vårt - annorlunda - tankesätt, om att skapa en hållbar verksamhet och en positiv bottenlinje till alla i värdekedjan. En hållbar förrättning är mer än bara produkter, det är under CSR, arbetsmiljö, klimat och den effektiva värdekedjan, kombinerat med framtidens spännande trender," säger marknadskoordinatorn. "Det handlar ju inte längre om standardlösningar och massproduktion, utan om unika lösningar, skapade i innovativa strategiska partnerskap. 

"Ett bra köp är ju inte bara ett bra förstapris. Det är sättet du köper in din vara på som är avgörande för, om det också är en sund affär för Dig och Din verksamhet." förklarar Tanja. "  Även om innovativa lösningar vid några tillfällen är lite dyrare, så talar totalekonomin till åkarens och klimatets fördel.

Det finns pengar att spara; en direkt vinst på bottenlinjen

"Tillväxt och ansvar går hand i hand. I varje fall för Bevola. Vi vill växa - tillsammans med våra kunder - och genom att ta ett ansvar för klimatet och miljön, över samhället. Genom att utveckla hållbara produkter och tjänster. Och det råder inga tvivel om, att hållbarhet och innovation är den centrala faktorn i det värde vi ger våra kunder - och samhället". Säger Tanja H. Dyring. "Bevola skapar en långsiktig försäljning som består av ett hållbart samarbete, där det skapa en gemensam framtid för båda parter."

Bevola är en handels-, produktions- och konsultverksamhet. Det innebär, att Bevola kan stödja kundernas behov av hjälp på samtliga områden genom den totala produktlösningen, den direkta kommunikationen och den effektiva värdekedjan. Bevolas lösningar är alltså inte bara produkter, utan alla de nödvändiga delar som skall till, för att skapa ett framgångsrikt företag.

"Konkurrenskraften skapas genom många olika aktiviteter. Bevola har en mix av många olika tjänster och lösningar som tex. utveckling, produktion. Produkter, marketing, ekonomi, verksamhetsutveckling - ja bara för att nämna några," säger Tanja H. Dyring.

Grön inuti och utanpå

"Konkurrenskraften skapas genom många olika aktiviteter. Bevola har en mix av många olika tjänster och lösningar som tex. utveckling, produktion. Produkter, marketing, ekonomi, verksamhetsutveckling - ja bara för att nämna några," säger Tanja H. Dyring.

MaximalPartner

Kontakta oss för mer information - Ladda ner ytterligare information

 

 • Spara upp till 80 %

  Bevola rensar löpande och då kan du göra en bra affär, så håll ögonen öppna för våra bra erbjudande. Först till kvarn gäller och erbjudandet gäller bara så länge lagret räcker, så fundera inte för länge. Alla priser är exkl. moms.
  Klicka här >
 • Nordisk tillväxt

  Stefan Nilsson, axelproduktchef hos Bevola, hade länge haft en dröm om att kunna skapa något helt unikt för den Nordiska marknaden...
  Läs mer >
 • BevoGrip sandspridare

  Med BevoGrip sandspridare monterad på lastbilen är det möjligt att köra säkert och effektivare i halt väglag.
  Läs mer >